Search

+

สาระน่ารู้สู่รั้วเตรียมทหาร

ด้านร่างกาย

การเตรียมตัวทางด้านร่างกายในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

สวัสดีครับน้องๆ ทุกคน พี่นาวาอากาศตรีภูเบศ โรจนกุล ครั้งที่แล้ว พี่ได้แนะนาเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารใน ด้านวิชาการไปแล้ว แต่เราจะเตรียมตัวเฉพาะด้านวิชาการอย่างเดียวไม่พอนะครับเพราะถ้าเราสอบติดภาควิชาการแล้ว เราต้องไปสอบรอบสองต่อ นั่นก็ คือ การสอบพละ การตรวจร่างกาย การสัมภาษณ์ และถ้าหากเราเตรียมตัวมาไม่ดีพอ เราก็อาจมีโอกาสพลาดในการรอบสองนี้ได้ เพราะฉะนั้นเราควรจะ ต้องเตรียมตัวในด้านร่างกายควบคู่ไปกับการเตรียมทางด้านวิชาไปด้วยนะครับ สาหรับวันนี้พี่ก็จะมาแนะนาน้องๆ ในด้านการเตรียมตัวทางด้านร่างกายกันนะครับ

การเตรียมตัวทางด้านร่างกายในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

การเตรียมทางด้านร่างกายนั้น น้องๆบางคนอาจมองไม่เห็นถึงความสาคัญ แต่จริงๆ แล้วการเตรียมทางด้านร่างกายก็มี ความสาคัญพอๆ กับการเตรียมตัวทางด้านวิชานั้นแหละครับ เพราะถ้าหากน้องสอบผ่านภาควิชาการได้ น้องก็ต้องไปสอบต่อ ในรอบสอง ซึ่งระยะเวลาหลังจากทราบผลการสอบภาควิชาการ น้องๆก็จะมีเวลาอีกประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนสอบรอบสอง ซึ่งถ้าน้องๆ คิดจะเตรียมตัวร่างกายในตอนนั้น พี่บอกน้องๆ เลยว่าไม่ทันแน่นอนครับ และอาจต้องเสียเวลาสอบอีกหนึ่งปี หรือหมดโอกาสสอบอีกเลยสาหรับคนที่สิทธิ์ในการสอบปีสุดท้าย

เพราะฉะนั้นเราควรจะเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มต้น และเตรียมตัวควบคู่ไปกับทางด้านวิชาการ สิ่งแรกที่เราควรเตรียมตัวนั้นคือ สุขภาพร่างกายของเรา เริ่มจากสายตาก่อน น้องๆ ควร ไปตรวจสายตาก่อนนะครับ เพราะถ้าสายตาสั้นหรือยาว น้องๆ ก็ควรรีบไปดาเนินการรักษาให้เรียบร้อย อาจทาเลสิค หรือ PRK แต่ พี่ไม่แนะนาเรื่องการกดตานะครับ เพราะ มันอาจได้ผลไม่แน่นอน หรือไม่ได้ผลเลยครับ อีกอย่างค่ารักษาในการ กดตา ก็พอๆ กับการทาเลสิค หรือ PRK พี่แนะนาให้น้องๆ ทาเลสิค หรือ PRK ไปเลยดีกว่าครับ แน่นอน กว่า แต่ถ้าตาบอดสี ก็คงจะแก้ไขอะไรไม่ได้ น้องๆ อาจต้องเปลี่ยนทิศทางการเรียนใหม่ครับ แต่สาหรับคนที่สายตาปกติก็พยายามอย่าทาให้สายตาสั้นนะครับ คอมพิวเตอร์งดๆ เล่นบ้าง อ่านหนังสือก็อ่านในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ อย่าพยายามใช้สายตามาก บางทีเล่นโทรศัพท์มากๆ ก็อาจจะมีผลต่อสายตาด้วยนะครับ

 

ต่อไปก็คงจะเป็นพวกข้อต่อต่างๆของร่างกาย ครับ โดยเฉพาะข้อเข่า อย่าพยายามไปเล่นอะไรที่เสี่ยงหรือ มีผลกระทบข้อต่อต่างๆ มากนะครับ แค่เราเล่นกีฬาตามปกติ หรือออกกาลังกายตามปกติเท่านี้ก็ถือเป็นการเตรียมตัวทางด้านร่างกายไปในตัวแล้วครับ

ทางด้านสุขภาพช่องปาก นะครับ ถ้าฟันผุหรือมีปัญหาก็รีบดาเนินการรักษาให้เรียบร้อยนะครับ ตอนที่พี่สอบนะครับ คุณแม่พี่พาไปอุดทั้งปากเลยครับป้องกันไว้ก่อน

ส่วนทางด้านสุขภาพด้านอื่นๆ ถ้าหากน้องๆ มีเวลาก็อาจจะชักชวนคุณพ่อคุณแม่ไปตรวจร่างกายไว้ก่อนก็เป็นการดีนะครับ เพราะถ้าเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีปัญหาอะไร เราจะได้เตรียมตัวทางด้านวิชาการและเตรียมตัวทางด้านร่างกายได้เต็มที่ ไม่ต้องมากังวลใจเรื่องนี้อีกต่อไปไงครับ

สาหรับการเตรียมตัวทางด้านพละ ก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนว่า การทดสอบพละมีทดสอบอะไรบ้าง เกณฑ์การผ่านเป็นอย่างไร จะได้เตรียมตัวได้ถูกทาง เวลาทดสอบจะได้คะแนนสอบเยอะๆ อย่าลืมนะครับ เขาเอาคะแนนทดสอบพละและคะแนนสอบภาควิชามารวมกันแล้วจัดลาดับใหม่ ใครที่ได้คะแนนสอบภาควิชาการน้อย ก็ควรทาคะแนนสอบพละให้เยอะๆ ไว้นะครับจะได้มีโอกาสสอบผ่าน

การสอบพละมีทั้งหมด 8 สถานีสอบ ดังนี้

-ดึงข้อราวเดี่ยว
-ลุกนั่ง 30 วินาที
-นั่งงอตัว
-ยืนกระโดดไกล
-วิ่งเก็บของ หรือ วิ่งกลับตัว
-วิ่งระยะสั้น 50 เมตร
-วิ่งระยะไกล 1,000 เมตร
-ว่ายน้า 50 เมตร

สาหรับสถานีที่สาคัญและห้ามทดสอบไม่ผ่านคือ วิ่งระยะไกล 1,000 เมตร และ ว่ายน้า 50 เมตร เพราะถ้าทดสอบไม่ผ่าน สองสถานีนี้ สถานีใดสถานีหนึ่ง ถือว่าทดสอบพละไม่ผ่าน แต่สถานีที่ถือว่าเป็นยาขมของน้องๆ หลายคนเห็นจะเป็นสถานีดึงข้อราวเดี่ยวนะครับ (แนะนานะครับ ยืดพื้นเช้า 50 ครั้ง เย็น 50 ครั้ง ซิทอัพ เช้า 50 ครั้ง เย็น 50 ครั้ง ดึงขึ้น แน่นอนครับ แต่ต้องทาทุกวันนะครับ )
น้องๆ คงทราบกันแล้วว่าเราต้องทดสอบพละทั้งหมด 8 สถานีด้วยกัน ถ้าน้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ มีเวลาว่างๆ ก็มา ยืดพื้น ลุกนั่ง ดึงข้อ ออกกาลัง วิ่ง ว่ายน้า อย่างสม่าเสมอ น้องๆ ก็คงผ่านการทดสอบพละอย่างสบายๆ และได้คะแนนเยอะด้วยนะครั

ต่อไปก็ คงเป็นการเตรียมตัวทางด้านสัมภาษณ์นะครับ การสอบสัมภาษณ์นั้น จะเป็นการพิจารณารูปร่าง ลักษณะท่าทางความสมบูรณ์ ความองอาจว่องไวและปฎิภาณไหวพริบ ตลอดจนคุณลักษณะความเหมาะสมที่จะเป็นนาย ทหาร-นายตารวจ ชั้นสัญญาบัตร พี่ขอแนะนาน้องในเรื่องการลุก เดิน นั่ง ลักษณะท่าทางต่างๆ ให้ดูมีความองอาจ สง่างาม แบบทหาร ความกระฉับกระเฉง ว่องไว การพูดจาเสียง ดังฟังชัด ชัดถ้อยชัดคา การตอบคาถาม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหล่าทัพ และเตรียมทหาร การเตรียมตัวทางด้านนี้คงไม่ลาบากเท่าไร ถ้าน้องๆ มีการเตรียมตัวที่ดีมาก็คงผ่านได้สบายครับ

สุดท้ายนี้พี่ ก็ขอฝากให้น้องๆ ทุกคนเตรียมตัวทางด้านร่างกายให้ดี โดยเฉพาะด้านสุขภาพและควรการออกกาลังกายฝึกฝนตนเองตามแต่ละสถานีที่ทดสอบพละ อย่างสม่าเสมอ พยายามทาไปวันละนิด วันละหน่อย ค่อยๆสะสมไป อย่างมาเร่งเริ่มหักโหมทีหลังมันจะไม่ทัน จะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะครับ

น.ต. ภูเบศ โรจนกุล

เตรียมทหาร 41 นายเรืออากาศ 48

อาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชาบ้านเตรียมทหาร