"เปิดรับสมัคร !!!

บ้านเตรียมทหารเปิดรับสมัครทุกหลักสูตร แล้วตั้งแต่วันนี้

เน้นคุณภาพ จำกัดปริมาณ

เปิดรับหลักสูตรละไม่เกิน 50 ที่นั่ง ด่วนนะครับก่อนเต็ม

 
สำหรับหลักสูตรติวเข้มตุลาคม 56 – ติวเข้มมีนาคม 57

1. บุตรข้าราชการทหารตำรวจ ลด 500 บาท
2. เกรดเฉลี่ยล่าสุด 3.50 ขึ้นไป ลด 500  บาท
3. มาสมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 500 บาท
หมายเหตุ*** เลือกรับสิทธิ์ส่วนลดได้เพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้น
 
อ.ฟ้า 089-503-4267  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันกวดวิชาติวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

-    ด้วยหลักสูตรคุณภาพที่สอนโดยคณะอาจารย์ที่จบจากโรงเรียนเตรียมทหาร
     และนายร้อยสี่เหล่าผู้มีประสบการณ์และเทคนิคในการสอน
     ที่ถ่ายทอดให้เข้าใจง่ายแต่ได้ความรู้อย่างเข้มข้น

-    ควบคุมและดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนได้อย่างใกล้ชิด ด้วยการจำกัดจำนวนนักเรียน
      เพียง 30 คนต่อหลักสูตร เท่านั้น !!! เต็มแล้วปิดรับสมัครทันที

-    มีการสอนนอกเวลาเรียนให้กับนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจในบทเรียน

-    มีการทดสอบวัดผลนักเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนบกพร่อง
     และมุ่งเน้นเสริมเพิ่มส่วนที่ดีให้การพัฒนาความรู้ตรงจุดและเต็มศักยภาพ

-    มีการฝึกพละศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบอย่างสูงสุด

 
เกี่ยวกับเจ้าของสถาบัน
น.ต.ภูเบศ  โรจนกุล
(อาจารย์ฟ้า)

จบเตรียมทหารรุ่นที่ 41
จบนายเรืออากาศรุ่นที่ 48
สาขาวิศวกรรมอากาศยาน

เริ่มต้นจากการเป็นติวเตอร์สถาบันชื่อดังต่างๆ
สะสมประสบการณ์เป็นเวลากว่า 4 ปี
จึงได้มาทำตามความฝันเปิดสถาบันกวดวิชา

" บ้านเตรียมทหาร PRECADET HOME "

โดยมุ่งมั่นให้เป็นสถาบันกวดวิชา
ที่มีคุณภาพในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง

ติดต่อ อาจารย์ฟ้า 089-503-4267

 
 
 
 
 
 
 

บ้านเตรียมทหาร
กับจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ

การเตรียมความพร้อมภาควิชาการ
ในการสอบเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร


การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย
ในการสอบเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร